top of page

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Tarieven behandelingen 2024

Vanaf 2022 geldt het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit betekent dat je elke maand een factuur krijgt waarop je de verschillende zorgprestaties (bv. een intakegesprek of behandelconsulten) kunt terugvinden. Er zijn vaste bedragen die per prestatie in rekening worden gebracht. De bedragen zijn afhankelijk van de duur van het consult en de discipline van de behandelaar. Ik werk contractvrij dus ik declareer aan jou (en jij kan weer bij jouw zorgverzekeraar declareren).

Eigen risico

Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Dit is minimaal € 385,-. Deze kosten zijn eenmalig. Als je deze kosten al hebt gemaakt bij een andere zorgverlener, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

 

Annuleren

Een afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik € 50,- voor het gemiste gesprek in rekening.

​​

​Aanvullende informatie

De drie meest voorkomende typen zorgverzekeringen zijn een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis. Weet je niet meer welk type verzekering je hebt afgesloten? Je kunt dit op je polisblad zien of opvragen bij je zorgverzekeraar.

Een budgetpolis biedt de laagste premie maar géén vrije zorgkeuze. Op die manier proberen zorgverzekeraars kosten te besparen. Als je een budgetpolis hebt is er bij Psychologiepraktijk M. Huijsmans geen vergoeding mogelijk. We raden je in dat geval aan om aan het einde van het jaar over te stappen naar een naturapolis of restitutiepolis.

​​

Een naturapolis biedt beperkte vrije zorgkeuze. Bij Psychologiepraktijk M. Huijsmans krijg je met een naturapolis 50% tot ruim 70% van je behandeling vergoed.

​​

Een restitutiepolis is gemiddeld een paar euro per maand duurder dan een naturapolis en biedt een ruimere vrije zorgkeuze. Met een restitutiepolis krijg je 70-100% van je behandeling vergoed

​​

Wat betekent dat voor mij?

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raad ik je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen. 

De eerste sessie is bij mij altijd een intakegesprek (=diagnostiek), dan volgt een adviesgesprek (=diagnostiek) en pas daarna start de behandeling. Ik reken 60 minuten voor een intakegesprek, 45 minuten voor een adviesgesprek en 45 minuten voor behandeling. Het kan zijn dat er moet worden overlegd met collegae. Deze overlegtijd wordt ook gedeclareerd.

De tarieven per consult kan je opzoeken in deze tabel. De tarieven verschillen per beroepscategorie, per soort consult en per lengte van het consult. Op mij is deze beroepscategorie van toepassing: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3). De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt deze tarieven vast.

Hieronder zie je de tarieven die door mij het meest gebruikt zullen worden:

  • intakegesprek: diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 183,44

  • adviesgesprek: diagnostiek 45 minuten – max. NZA tarief € 159,70

  • behandeling 45 minuten – max. NZA tarief € 135,89

  • kort intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 25,05

Tarieven leertherapie, supervisie en overige behandelingen
Voor behandelingen die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar, is het tarief € 120,- per 45 minuten. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW.
Voor leertherapie is het tarief € 120,- per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).
Voor supervisie is het tarief € 120,- euro per sessie (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

bottom of page